Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 14.10.

16. 10. 2016

14. října 2016

Milí rodiče,
škola je vinou rekonstrukce vozovky trochu odříznutá – jako bychom se ocitli na ostrově. Probíhající stavba ale zatím hlukem vyučování výrazněji nenarušuje.

Co jsme zvládli:

ČJ – dál jsme procvičovali párové souhlásky
- novým učivem byla slova příbuzná – naučili jsme se rozebrat slovo na kořen, část předponovou a část příponovou
- v úkolech ze Čteme s porozuměním jsme se zaměřili na vizualizaci (dovednost představit si, jak vypadá popisovaný předmět, prostředí…) – ve čtenářské dílně jsme kreslili prostředí, popisované v knize
- v úterý jsme pracovali s další básničkou Shela Silversteina, tentokrát o strachu (snažili jsme se poradit hrdinovi z básničky, jak strach překonat)

M – písemné sčítání už zvládáme u dvojciferných čísel ve všech případech (tedy i v příkladech s přechodem přes 10)
- zaměřili jsme se také na dělení (rozdělovali jsme bonbóny, rozdělovali jsme se do skupin), umíme k dělení využít jako pomocníka tabulku násobků
- dělili jsme na části (poloviny, třetiny, čtvrtiny…) vybarvováním tyče a dopočítávali, jak velké jsou jednotlivé barevné části
- znovu jsme pracovali s tabulkou násobků (počítali jsme, kolikrát se v tabulce vyskytují různé číslice, objevili jsme, že nejpočetněji jsou v tabulce zastoupena čísla z první desítky, tj. od 1 do 10)

AJ –  zopakovali a procvičili jsme si jednoduché otázky a odpovědi na ně (včetně psané podoby v pracovním sešitě) a napsali si první test (děti k němu mohly používat své desky s vypracovanými pracovními listy)
- z angličtiny budou samozřejmě děti hodnoceny také za ústní projev

Prv – v pondělí jsme se rozdělili do skupin, které budou mít na starosti vycházku po Vraném; každá skupina si vybrala jedno zajímavé místo, o němž si v následujících týdnech připraví krátké povídání, a během vycházky nám budou průvodci pro dané místo; také jsme se s dětmi domluvily, že pokud se nám vycházka vydaří – pozveme na ni také Vás – rodiče (plánovaný termín je sobota 5.11. dopoledne  - Těšte se! J)
- ve čtvrtek jsme se seznámili s kompasem a určováním světových stran, ve čtyřčlenných skupinkách děti samostatně s pomocí buzoly určovaly, kde se nachází světové strany ve třídě i na školní zahradě

Co nás čeká příští týden:

M – vrátíme se k rodinným vztahům v prostředí „Rodina“, budeme dál procvičovat dělení, násobení a písemné sčítání (učebnice do str. 19)

ČJ – opakování – druhy vět, procvičování – párové souhlásky, slova příbuzná (učebnice do str. 29)

AJ – lekce 2 – školní potřeby

Prv  – budeme pokračovat s přípravou vycházky

Další informace:

- v notýsku se sovou mají děti pokyny k platbě pracovních sešitů a slibovaný dotazník
- proběhlo nominační kolo Logické olympiády: ze zaregistrovaných účastníků v kategorii 2.-5. třída byla v rámci naší školy nejúspěšnější řešitelkou Káťa, Honzík se umístil na 3. místě

Hezké nadcházející dny

Markéta Pézlová