Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 27.9.

28. 9. 2016

27. září 2016

Milí rodiče,

bruslařský kurz jsme úspěšně završili. Veškeré fotografie, které jsme s paní učitelkou ze 3.A stihly v průběhu lekcí pořídit, najdete na třídních webových stránkách.
Děti si nesou domů na prodloužené volno školní sešity z ČJ, abyste se mohli podívat, kde se berou ty známky z diktátů, a aby si dokončily případné opravy.

Co jsme zvládli:

ČJ – zopakovali jsme si pravidla psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní ú/ů
- procvičili jsme řazení slov podle abecedy – výborně, pamatujeme si z 2. třídy
- celá kapitola se věnovala zvířatům a zoologickým zahradám, využili jsme toho k různým drobným komunikačním cvičením, vyprávěli jsme 1 minutu o svých zážitcích z návštěv ZOO, k obrázkům zvířat jsme vymýšleli slovesa …
- při čtení jsme se zaměřili na novou čtenářskou dovednost (vyvozování souvislostí), při čtenářské dílně jsme se zaměřili na přímou řeč a své postavy z minula jsme obohatili o komiksovou bublinu
- ve trojicích jsme si bedlivě naslouchali při čtení deníčků a zapsali pak jednu větu o zážitcích kamaráda

M – pracujeme s násobilkou – řešili jsme další slovní úlohy na násobení (u slovních úloh je důležitý záznam řešení – může to být příklad, obrázek apod. – a odpověď)
- ve dvojicích jsme pátrali v násobilkové tabulce, hledali jsme v řadě čísel „zločince“, kteří v tabulce násobků nejsou
- děti rozklíčovaly postup písemného sčítání (zatím bez přechodu přes desítku) a velmi se jim zalíbil
- pracovali jsme s krychlemi, umíme určit výšku a objem krychlové stavby, někteří jen pozapomněli jak je to se zakreslením plánu stavby

AJ – zopakovali jsme si číslovky do 10, trénujeme zároveň i jejich psaní a čtení
- dočkali jsme se nových učebnic, děti z nich měly radost, prošli jsme úvodní strany, které známe z poslechů a interaktivní tabule

Prv – děti poskládaly rozstříhané znaky Vraného, vytvořily seznam zajímavých míst ve Vraném, kam by pozvaly Macha a Šebestovou, a vymyslely spoustu otázek, které by o Vraném rádi zjistily (rovnou také navrhly, kde by mohly zjistit odpovědi)
- některé informace vyhledaly při práci s krátkým naučným textem

VV – dokreslovali jsme obrázky zvířat ze starého kalendáře

Co nás čeká příští týden:

M – písemné sčítání, krokování a dělení (učebnice do str. 13)

ČJ – opakování - párové souhlásky na konci i uvnitř slov (učebnice do str. 21)
- na čtvrtek nezapomeňte knížku na dílnu čtení

AJ – konečně se snad dočkáme i pracovních sešitů a dokončíme 1. lekci

Prv – budeme pokračovat v tématu Naše obec

TV – poprvé bude tělocvik – na středu nezapomeňte převlečení a sportovní obuv na hřiště i do tělocvičny

Další informace:

- do 30.9. mají děti možnost se zaregistrovat do letošního ročníku Logické olympiády (více informací na webu školy nebo přímo www.logickaolympiada.cz, odkaz najdete i na třídních stránkách), soutěž je rozdělena do různých věkových kategorií

- prosím o doobalení učebnic

- ve škole se objevily vši, i v tomto školním roce pravidelně kontrolujte dětem vlasy

 

Hezké dny

Markéta Pézlová