Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 7.10.

9. 10. 2016

7. října 2016

Milí rodiče,

páteční vyučování dětem zpříjemnila naučná stezka, kterou pro nás připravili deváťáci u příležitosti Svátku zvířat. Společně jsme jako „Zvířecí parta“ prošli čtyři stanoviště motivovaná různými typy vegetačních oblastí (polární oblasti, pouště, oceány…). Ve středu byla první schůzka Ekoparlamentu – naši třídu zastupují Simonka, Natálka a Matýsek. V pátek se poprvé sešel tým Menu pro změnu – schůzky se zúčastnila se také Nomča.

Co jsme zvládli:

ČJ – zopakovali jsme si pravidla pro psaní ú/ů a párových souhlásek – při společném určování si umí děti vše velmi dobře zdůvodnit, jakmile ale samostatně doplňují či zapisují do sešitu, jakoby na vše zapomněly L
- někteří také stále ještě nemají zautomatizované náležitosti při psaní vět (velké písmeno na začátku, znaménko na konci)
- při čtení jsme pracovali s textem o Josefu Ladovi (David si vzpomněl, že navštívil jeho muzeum v Hrusicích, a mnoho z uvedených informací nám dokázal potvrdit) a bájné princezně Atalantě
- při čtenářské dílně jsme své „postavy“ doplnili o to, co mají rády
- při čtení deníčků jsme se soustředili na zřetelnou výslovnost a přednes

M – skládali jsme parkety – to nám šlo pěkně
- krokování – připomněli jsme si krokování z předchozích ročníků, snažili jsme se zjednodušovat zadané pokyny, např.

→ →

    na

- ve škole jsme si vše odkrokovali na krokovacím pásu, třeba i s pomocí figurek, zkoušeli jsme i dva ze čtyř pokynů, které měly děti následně zjednodušit v pracovním sešitě za domácí úkol, ale ne všichni byli asi duchem přítomni, protože se pak několik dětí přiznalo, že si s DÚ nevěděly rady a hledaly řešení s rodiči – sešlo se nám tak několik různých způsobů řešení (pokud je dětí umí vysvětlit, je to v pořádku)
- pokročili jsme v písemném sčítání k příkladům typu 64 + 72 a 56 + 24
- při samostatné práci si děti samy vybíraly mezi pavučinami, výstavištěm a hady – s těmito typy úloh si dokázaly s přehledem poradit 

AJ – děti by měly umět reagovat na následující: Hello, What´s your name, How are you, Goodbye
- všichni už mají učebnici i pracovní sešit; pracovní sešit obsahuje přiložené CD s písničkami a poslechy k textům v učebnici – CD uložte doma, využívejte ho k domácímu procvičování, čím více, tím lépe, mnoho frází si děti opakovaným poslechem dokáží uložit do paměti natrvalo
- k pracovním sešitům jsem z třídního fondu pořídila rovnou i obaly (pokud ho chcete využít spíš na obalení učebnice, můžete, nechávám rozhodnutí na vás)

Prv – v pondělí jsme si prohlíželi staré fotky Vraného, snažili se poznat, co na nich je a porovnávali se současností, co všechno se na daných místech změnilo
- ve čtvrtek jsme si nejprve na interaktivní tabuli prohlédli letecký snímek Vraného, pak stejný pohled v plánu, takže si děti dokázaly dobře představit, jak plány měst vznikají; samy si pak vyzkoušely nakreslit pohled shora na vlastní lavici a nakonec už pro ně nebyl problém zorientovat se v plánu třídy a zapsat do něj, kdo kde sedí

VV – inspirovali jsme se básničkou Žába a klokan Shela Silversteina, kde se jmenovaní živočichové nemohli domluvit, jak se bude jmenovat jejich společný potomek; každý ze třídy napsal na dva lístečky názvy dvou zvířat, vložil do krabice, z které si pak dva lístečky vylosoval a snažil se pro svého „křížence“ vymyslet jméno a nakreslit jeho podobu – přestože jsme na celou práci neměli mnoho času, sešla se nám spousta zajímavých tvorů a krásných obrázků: želkvík horský, levogama, fenkožralok, mlomedvěd ….. J

TV – v sokolovně jsme si zaskákali na trampolíně, nacvičili jsme odraz snožmo z trampolínky a i zatvrzelí fotbalisté nakonec předvedli pevný gymnastický postoj a doskok J

Co nás čeká příští týden:

M – písemné sčítání, dělení, hadi, práce s tabulkou násobků (učebnice do str. 15)

ČJ – párové souhlásky na konci i uvnitř slov, slova příbuzná (učebnice do str. 23)

AJ – nahlédneme do 2. lekce, jejímž tématem jsou školní potřeby

Prv – budeme pokračovat v tématu Naše obec, zároveň budeme určovat světové strany

TV – na středu opět nezapomeňte převlečení a sportovní obuv na hřiště i do tělocvičny!

Další informace:

- ve škole se objevily vši L, i v tomto školním roce pravidelně kontrolujte dětem vlasy

- po vyúčtování kurzu bruslení zbylo z vybrané částky 126 Kč na každého žáka (doprava nás nakonec vyšla na méně, než jsme předpokládali) – přeplatek nebudu vracet, ale odečtu jej od částky na pracovní sešity (v průběhu týdne vám zašlu konečnou přesnou částku a pokyny k platbě)

 

Hezké dny

Markéta Pézlová